Plusgroep

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen

De plusgroep op Het Baken

Op Het Baken vinden wij het belangrijk dat ieder kind zich op zijn of haar eigen niveau kan ontwikkelen. Daarom laten wij ons onderwijs waar mogelijk aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling. Voor de ene leerling maken we de leerstof wat eenvoudiger of herhalen we de lesstof vaker, de andere leerling bieden we juist moeilijkere taken. Voor kinderen die onvoldoende uitdaging halen uit het normale lesprogramma zijn er diverse mogelijkheden op Het Baken. We stellen in overleg met de ouders of verzorgers een plan van aanpak op.

Verrijkingstaken en plusgroep

Verrijkingstaken

Een leerling met een ontwikkelingsvoorsprong heeft vaak nauwelijks herhaling nodig, kan bepaalde leerstof overslaan en heeft uitdaging nodig naast de reguliere stof. Op Het Baken kiezen wij ervoor om een beroep te doen op de onderzoekende vaardigheden van deze leerlingen. In de plusgroep gaan leerlingen aan de slag met analyseren, evalueren en creëren.

Plusgroep

Naast verrijkingstaken in de groep bieden wij leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong de mogelijkheid om wekelijks deel te nemen aan de plusgroep. Onder begeleiding van een leerkracht besteden we aandacht aan onder meer filosoferen en projectmatig werken. In de plusgroep wordt gewerkt vanuit persoonlijke doelen en leervragen. Hierbij sluiten we aan bij interesses van de leerlingen. De verrijkingsstof en de plusgroep helpt leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong om zich optimaal te ontwikkelen.

Op dit moment hebben we op Het Baken plusgroepen voor leerlingen uit groep 1,2 en 3, voor leerlingen uit groep 3 en 4 en voor leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8. De plusgroep voor groep 5 t/m 8 van Het Baken wordt gecombineerd met leerlingen van De Schakel en van De Grondtoon, zodat deze leerlingen extra tijd in de plusgroep kunnen doorbrengen.

Binnen de stichting CPOV is ook een voltijdgroep voor hoogbegaafde leerlingen opgestart: de Junior Academie.

 

 

De plusgroep op Het Baken