Plusgroep

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen

De plusgroep op Het Baken

Op Het Baken vinden wij het belangrijk dat ieder kind zich op zijn of haar eigen niveau kan ontwikkelen. Daarom laten wij ons onderwijs waar mogelijk aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling. Voor de ene leerling maken we de leerstof wat eenvoudiger of herhalen we de lesstof vaker. Voor de andere leerling dikken we de leerstof in om ruimte te maken voor moeilijkere taken. Voor kinderen die onvoldoende uitdaging halen uit het normale lesprogramma zijn er dus diverse mogelijkheden op Het Baken. We stellen in overleg met de ouders of verzorgers een plan van aanpak op.

Verrijkingstaken en plusgroep

Verrijkingstaken

Een leerling met een ontwikkelingsvoorsprong heeft vaak nauwelijks herhaling nodig, kan bepaalde leerstof overslaan en heeft uitdaging nodig naast de basisstof die aangeboden wordt. Door de leerstof in te dikken komt er tijd vrij om aan verrijkingsopdrachten te werken.

Plusgroep

Naast het aanbieden van verrijkingstaken in de groep bieden wij leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong de mogelijkheid om wekelijks deel te nemen aan de plusgroep. Daar ontmoeten zij ontwikkelingsgelijken waarmee ze samen kunnen leren en werken. Onder begeleiding van een leerkracht besteden we aandacht aan onder meer filosoferen en projectmatig werken.
In de plusgroep wordt gewerkt vanuit persoonlijke doelen en leervragen. Hierbij sluiten we aan bij de interesses van de leerlingen. Het aanbod van verrijkingsstof en het deelnemen aan de plusgroep helpen leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Op dit moment hebben we op Het Baken plusgroepen voor leerlingen uit groep 1en 2, voor leerlingen uit groep 3 en 4 en voor leerlingen uit groep
5 t/m 8. De plusgroep voor groep 5 t/m 8 is een bovenschoolse plusgroep. Hier sluiten ook kinderen van CBS De Schakel en De Grondtoon aan.

Binnen de stichting CPOV is ook een voltijdgroep voor hoogbegaafde leerlingen opgestart: de Junior Academie.

De plusgroep op Het Baken