Ouderbetrokkenheid

Goed contact met ouders vinden wij belangrijk

Ouderbetrokkenheid

Op Het Baken vinden wij goed contact met ouders of verzorgers erg belangrijk. Daarom zetten wij ons in om te zorgen dat u als ouder betrokken kunt zijn. 

Communicatie met ouders

Wij houden van korte lijnen en geven u door het schooljaar heen graag een goed beeld van hoe uw kind zich ontwikkelt. Daarom organiseren we voortgangsgesprekken waarin u de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van uw kind met de leerkracht bespreekt. Zo nodig kunt u ook na schooltijd een afspraak met de leerkracht maken. 

Nieuws delen we elke 4 weken in onze nieuwsbrief het Scheepsjournaal, en in onze schoolapp. De leerkracht deelt via Parro wekelijks wetenswaardigheden vanuit de groep. Inhoudelijke gesprekken over een leerling doen we nooit via mail of Parro.

Ouderwerkgroep

Veel ouders vinden het leuk om te helpen bij diverse activiteiten op school. De Ouder Werk Groep coördineert en helpt bij allerlei binnen- en/of buitenschoolse activiteiten. Zij verricht veel werk achter de schoolschermen en vormt daarmee een belangrijke schakel tussen school en thuis. De ouderwerkgroep werkt volgens het CPOV-reglement Ouder Werk Groep. Het reglement is via de volgende link OWG-reglement op te vragen. De samenstelling van de Ouder Werk Groep wisselt regelmatig.

Voor vragen kunt u mailen naar owg@bakenveenendaal.nl