Mediawijsheid en ICT of digitale middelen

Klaar voor de toekomst

Mediawijsheid en ICT op Het Baken

ICT en mediawijsheid heeft een belangrijke rol binnen het onderwijs. Daarom besteden wij hier volop aandacht aan. Al onze locaties beschikken over een goed werkend computernetwerk en een ruime hoeveelheid Chromebooks. Er is gemiddeld 1 chromebook per 2 leerlingen beschikbaar. Verder beschikken alle groepen over een digitaal schoolbord of een interactief scherm. In de kleutergroepen werken we met ipads. 

Digitaal werken

De lesmethodes die wij op Het Baken gebruiken worden vaak ondersteund met software. We werken veel met oefensoftware van de methodes op de Chromebooks.

Volledig digitaal werken doen we op onze school bewust niet. Wel zoeken we graag naar mogelijkheden om de ICT-vaardigheden te vergroten. 

We hebben een leerlijn voor de groepen 1 t/m 8 opgesteld, om zo de vaardigheden van de kinderen te vergroten en op elkaar af te stemmen binnen de verschillende leerjaren.

In schooljaar 2023-2024 gaan we verder met de leerlijn programmeren in alle groepen. (ozobot, bee-bots, scratch, microbits en Lego Wedo 2.0) In alle groepen meekijksoftware beschikbaar. In groep 6 krijgen de leerlingen een typecursus aangeboden binnen de klas. 

Mediawijsheid

Duidelijke afspraken ten aanzien van ICT- en internetgebruik vinden we belangrijk. We hebben een protocol met gedragsafspraken voor de kinderen en leerkrachten. U kunt dit protocol via de school opvragen.

Om dit alles in goede banen te leiden en verder uit te werken zijn er 2 ict-ers op school bezig. Zij hebben hier wekelijks tijd voor beschikbaar naast hun lesgevende taken. Elco den Oudsten en Ine van Beijnum zijn de collega’s die dit verder uitwerken en vormgeven. Ook binnen CPOV zijn er medewerkers die zich bezig houden met de ICT ontwikkelingen. 

bee-bots in actie