Mediawijsheid en ICT of digitale middelen

Klaar voor de toekomst

Mediawijsheid en ICT op Het Baken

ICT en mediawijsheid krijgen een steeds belangrijker rol binnen het onderwijs. Daarom besteden wij hier volop aandacht aan. Al onze locaties beschikken over een goed werkend computernetwerk en een ruime hoeveelheid Chromebooks. Ook beschikken alle groepen over een digitaal schoolbord of een interactief scherm.

Digitaal werken

De lesmethodes die wij op Het Baken gebruiken worden vaak ondersteund met software. We werken veel met de oefensoftware van de methodes op de Chromebooks. Volledig digitaal werken doen we op onze school bewust niet. Wel zoeken we graag naar mogelijkheden om de ICT-vaardigheden te vergroten.  We zijn bezig met een leerlijn voor de groepen 1 t/m 8, om zo de vaardigheden van de kinderen te vergroten en op elkaar af te stemmen binnen de verschillende leerjaren. Ook verkennen we hoe we kinderen kunnen leren programmeren (ozobot, bee-bots, Lego Wedo 2.0) en werkt groep 8 met meekijksoftware.

Mediawijsheid

Duidelijke afspraken ten aanzien van ICT- en internetgebruik vinden we belangrijk. We hebben een protocol met gedragsafspraken voor de kinderen en leerkrachten. U kunt dit protocol via de school opvragen.

bee-bots in actie