Mediawijsheid en ICT of digitale middelen

Klaar voor de toekomst

Mediawijsheid en ICT op Het Baken

ICT en mediawijsheid worden steeds belangrijker. Daarom besteden wij hier volop aandacht aan. Al onze locaties beschikken over een goed werkend computernetwerk en een ruime hoeveelheid Chromebooks. Ook beschikken alle groepen  een digitaal schoolbord of een interactief scherm

Digitaal werken

De lesmethodes die wij op Het Baken gebruiken worden vaak ondersteund met software. Volledig digitaal werken doen we op onze school bewust niet. Wel zoeken we graag naar mogelijkheden om ICT-vaardigheden te vergroten. Zo verkennen we het werken met programmeren en robotica (bee-bots) en werkt groep 8 met meekijksoftware.

Mediawijsheid

Duidelijke afspraken ten aanzien van ICT- en internetgebruik vinden we belangrijk. We hebben een protocol met gedragsafspraken voor de kinderen en leerkrachten. U kunt dit protocol via school opvragen.

bee-bots in actie