Christelijke identiteit

Op het Baken neemt de Bijbel een centrale plaats in

Het Baken is een christelijke school

Als christelijke school willen wij een school zijn waarin de Bijbel een centrale plaats inneemt. Wij geloven dat God van ons houdt en dat Hij door Zijn zoon Jezus Christus in geloof, hoop en liefde dichtbij ons wil zijn. Op Het Baken hebben wij duidelijke waarden en normen.
Deze dragen we uit en leven we voor.

 

Open school

We zijn een open school. Geïnspireerd door wat God ons meegeeft in de Bijbel, gaan wij op basis van wederzijds respect en vertrouwen met elkaar om. Dit geldt voor onze leerkrachten, leerlingen en ook voor hun ouders of verzorgers. Over onze identiteit gaan we graag in gesprek. Zo creëren we een sfeer waar ruimte en aandacht is voor verschillen in mens en cultuur. Elk gezin is dus welkom op Het Baken, waarbij we wel vragen om respect voor de uitgangspunten van onze school.

 

Geloof in de praktijk

Elke schooldag beginnen en eindigen we met gebed. In de klas vertellen we Bijbelverhalen en leren kinderen christelijke liederen. Ook besteden we aandacht aan christelijke feestdagen en steunen we gezamenlijk goede doelen. Dit doen we bijvoorbeeld door acties met de kinderen te houden, zodat zij ook oog leren krijgen voor hun naasten.
Tijdens de lessen besteden we ook aandacht aan de verschillende godsdienstige opvattingen die er zijn in onze samenleving.  

 

Vieringen

Onze identiteit speelt ook een prominente rol bij een aantal vieringen. Zo besteden we aandacht aan christelijke feestdagen: we vieren het Kerstfeest, het Paasfeest, Hemelvaartsdag, het Pinksterfeest, biddag en dankdag.
Elk jaar bereidt een groep collega’s deze vieringen voor.