MR

De medezeggenschapsraad van Het Baken

De MR

MR staat voor de medezeggenschapsraad van Het Baken. De MR bestaat uit 8 gekozen leden en de directeur als adviseur. De gekozen leden zijn vier teamleden en 4 ouders. De MR overlegt met de schooldirectie over beleidszaken die bestuur, school, personeel, leerlingen en/of ouders aangaan. De MR werkt volgens een medezeggenschapsreglement. Van elke vergadering wordt een kort verslag verstuurd aan de ouders.

Onze MR is ook vertegenwoordigd in een Gemeenschappelijke MR, waarbinnen alle scholen van CPOV vertegenwoordigd zijn. Ook van deze raad wordt een kort verslag na elke vergadering beschikbaar gesteld. 

Ouders kunnen hun vragen en wensen aan de MR per e-mail versturen. Het centrale e-mailadres van de MR is: mr@bakenveenendaal.nl 

De voorzitter is dhr. Ronald de Goeij en de secretaris is. mw. Marianne Meure.