Kanjertraining

Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect

Kanjertraining op Het Baken

Het Baken is een ‘Kanjerschool’. Wij zetten op onze school wekelijks de Kanjertraining in. De kanjertraining is een effectieve manier om te werken aan een veilig pedagogisch klimaat in de klas en de school. Ouders en kinderen willen graag een veilige school waar kinderen zichzelf kunnen zijn zonder gepest of uitgelachen te worden. De kanjertraining geeft kinderen praktische handvatten in sociale situaties en heeft als doel een kind positief over zichzelf en anderen te leren denken. Kinderen leren verschillende soorten gedrag herkennen (aan de hand van de zwarte, rode, gele en witte pet) en ze krijgen zicht op manieren waarop ze op bepaald gedrag kunnen reageren.

Kanjertraining op Het Baken

Kanjertraining leert kinderen om op een goede manier voor zichzelf op te komen en aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden. Ook draait de training om groepsvorming, vanuit de gedachte dat vervelend gedrag en pestgedrag minder voorkomt in een veilige groep waar kinderen elkaar kennen.

Pijlers van de Kanjertraining:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht uit
  • Niemand blijft zielig

Op school hebben we kanjercoördinatoren. Dit zijn juf Linda, juf Marjolein en juf Naomi. Zij coördineren alle zaken rond de kanjertraining binnen school. De anti-pestcoördinator is juf Hetty. 

Meer informatie over de Kanjertraining kunt u vinden op www.kanjertraining.nl.

Kanjerfolder

Kanjerdiploma

Hier ben ik
Het is goed dat ik er ben
Er zijn mensen die van mij houden
Niet iedereen vindt mij aardig.
Dat hoort zo
Ik luister wel naar kritiek.
Ik zeg wat ik voel en wat ik denk.
Blijft iemand vervelend tegen mij doen?
Dan haal ik mijn schouders op, jammer dan.
Doet iemand naar, dan doe ik niet mee.
Ik gedraag me als een kanjer.
Want ik ben een Kanjer.

Wij zijn een Kanjerschool

Anti-pestcoördinator is juf Hetty!