CPOV

CBS Het Baken is aangesloten bij de stichting CPOV

CPOV en Het Baken

Het Baken is aangesloten bij de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal en omgeving (CPOV e.o.). CPOV is een betrokken stichting waarbij 12 reguliere basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs zijn aangesloten. 

Stichting CPOV

CPOV is een stichting voor primair onderwijs in de regio Veenendaal, Ochtend en Zetten en heeft als doel goed, toegankelijk en veelzijdig, christelijk onderwijs te verzorgen in de regio. CPOV vindt het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan, daar graag leren, zich competent voelen en geloven in eigen kwaliteiten. Bovendien wil CPOV dat leerlingen de scholen verlaten met goede resultaten en naar vervolgonderwijs gaan dat past bij hun mogelijkheden. Binnen de scholen van de stichting is er oog voor brede talentontwikkeling. Zo kunnen kinderen worden wie ze zijn en uitgroeien tot waardevolle mensen, die ieder naar eigen vermogen en met hun eigen unieke talenten bijdragen aan de samenleving.

Op alle CPOV-scholen worden 4 zekerheden geboden:

– Christelijk onderwijs voor ieder kind!

– Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind!

– Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie!

– Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking! 

Meer informatie over stichting CPOV? Bekijk de video of bezoek de website van CPOV.