BSO

Buitenschoolse opvang voor kinderen op Het Baken

Buitenschoolse opvang

Op Het Baken bieden wij buitenschoolse opvang aan tussen 14.30 's middags en 18.30 uur ´s avonds. Hiervoor werken wij samen met kinderopvang Luna, een kinderopvang die werkt vanuit een christelijke identiteit. De opvang vindt plaats op onze locatie aan De Reede 71.

Kinderopvang Luna heeft in ons gebouw aan De Reede een mooie bso-ruimte. Ook maakt de bso gebruik van de aangrenzende buitenruimte en de gymzaal. Betrokken pedagogisch medewerkers zetten zich hier in om de kinderen van goede zorg te voorzien. De kinderen van onze verschillende locaties kunnen uiteraard ook gebruik maken van vakantieopvang. Vakantieopvang vindt plaats op BSO locatie De Rehoboth.

Zoekt u buitenschoolse opvang voor uw kind? Meer informatie vindt u op www.kinderopvangluna.nl

Hiernaast zijn er diverse andere kinderopvangorganisaties die u kunt benaderen. Deze organisaties halen de leerlingen dan op school op.