Dit is Het Baken!

Een brede basis voor het leven

CBS Het Baken: voor een brede basis!

‘CBS Het Baken: voor een brede basis!’ Dit is ons motto en maken we graag waar in de praktijk. We willen dat onze leerlingen zich geborgen voelen op school. Daarom vinden we het belangrijk dat de school een veilige (leer)omgeving biedt. Een plek waar ieder kind mag zijn wie hij of zij is. Want als een kind zich veilig voelt, dan leert het gemakkelijker en beter. 

Op Het Baken vinden we het belangrijk dat onze kinderen de basisvaardigheden leren. 

Goed leren rekenen, taal en spelling is een belangrijke leervoorwaarde!

Leerlingen – maar natuurlijk ook hun ouders en leerkrachten – moeten veilig en vertrouwd naar school kunnen gaan. We werken met de Kanjertraining. Het doel is dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken. De pijlers zijn vijf schoolregels:

▪ We helpen elkaar
▪ We vertrouwen elkaar
▪ Niemand speelt de baas
▪ Niemand lacht uit
▪ Niemand blijft zielig

We vinden bewegen belangrijk net als creatief bezig zijn. Meerdere keren per jaar zijn er creatieve carrousels. Verschillende docenten komen op school om met de kinderen te dansen, creatief bezig te zijn of om toneel te spelen!  

De School

Op onze locatie aan het Kofschip 2 zijn alle A-groepen gehuisvest. Dit schooljaar krijgt groep 7b hier ook les. In de praktijk betekent dit dat hier 9 groepen les krijgen.

Op onze locatie aan De Reede 71 zitten alle B en C-groepen. In de praktijk betekent dit dat hier 15 groepen zijn gehuisvest. 

Hoewel we een grote school zijn, ervaren de kinderen dit niet zo. Er zijn verschillende ingangen, grote pleinen met gescheiden pauzes(ob, mb en bb), waardoor ieder kind voldoende ruimte heeft. Ze trekken ook het meest op met de kinderen uit hun eigen groep en de leerkracht(en) waarvan ze les krijgen. Zo wordt ieder kind gezien op onze school.

Een stevig fundament

We willen elk kind op Het Baken een brede basis meegeven, een fundament waarop het zijn of haar individuele mogelijkheden en talenten verder kan ontwikkelen.

Hierbij staan 3 kernwaarden centraal: 

vertrouwen

ontwikkelingsgericht

samengericht 

3 kernwaarden

Hoe wordt dit zichtbaar in het praktijk?

De kernwaarde vertrouwen                                                                                 
Ik luister actief.
Ik stel mij open en toegankelijk op.
Ik hou me aan afspraken.
Ik zie jou.
Ik ben betrouwbaar, ik vertrouw jou.
Ik heb aandacht voor het positieve.

De kernwaarde ontwikkelgericht
Ik spreek hoge verwachtingen uit.
Ik richt mij op de individuele ontwikkeling (hoofd-hart-handen).
Ik laat leerlingen meedenken over hun eigen ontwikkeling.
Ik leer leerlingen ontdekken en ervaren.
Ik ontwikkel mij.
Ik creëer een veilige leeromgeving.

 

De kernwaarde samengericht
Ik organiseer het samen leren.
Ik betrek ouders actief bij het leerproces.
Ik maak gebruik van de kennis en kwaliteiten van ouders.
Ik leer van en met mijn collega’s.
Ik weet mij verantwoordelijk voor Het Baken

Onze visie

Ieder mens is uniek en geliefd door God. Wij zien de mens ook als nieuwsgierig en sociaal. Gericht op de eigen ontwikkeling én die van de ander en zijn omgeving. Hiervoor heeft een mens ruimte nodig om zich autonoom en kritisch denkend te ontwikkelen. 

Handelingsgericht werken

Op het Baken werken we groepsgewijs binnen een systeem van jaarklassen. We stemmen het onderwijsaanbod zoveel mogelijk af op de behoeften van de leerlingen. Handelingsgericht werken noemen we dat. Kinderen ontwikkelen hun capaciteiten op sociaal, cognitief, expressief en motorisch vlak. Wij willen uw kind, samen met u, opvoeden tot zelfstandige personen. Op Het Baken doen wij dat in een sfeer van respect voor elkaar. 

Het Baken in de wijk

Op Het Baken staan wij open voor alle kinderen. De meeste kinderen komen uit de directe omgeving van de school. 

Handelingsgericht werken

Het Baken in de wijk